Not韈ies F騬um


Ramon Tremosa, Conseller d碋mpresa i Coneixement: 创Hem de salvar les petites i mitjanes empreses de Catalunya创

28/01/2021


El F騬um Empresarial del Llobregat ha celebrat avui una trobada virtual amb l'Hble. Sr. Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les m閟 de 40 empreses assistents, aix com AEBALL/UPMBALL com a patronal del territori, han aprofitat la reuni amb el Conseller per demanar que totes les ajudes per fer front a la crisi econ騧ica i social provocada per la pand鑝ia, aix com els fons europeus, arribin a les pimes. Les empreses han sol穕icitat m閟 facilitats per aconseguir fer test COVID-19 a les persones treballadores per poder continuar amb la seva activitat normal. Santiago Ballest, president d'AEBALL/UPMBALL, tamb han destacat la import鄋cia de la ind鷖tria com a motor econ騧ic i de generaci d'ocupaci a l'Hospitalet i el Baix Llobregat.

Com a resposta, Tremosa ha afirmat que "la prioritat del meu departament 閟 ajudar a les empreses, impulsant la seva activitat. Hem de salvar les pimes".

"Hem injectat tota la tresoreria de la Generalitat al teixit productiu, 1.500 milions d'euros fins al moment, per tal de pal穕iar les restriccions per la Covid-19. Posem tota la carn a la graella fins que no tinguem les vacunes que ens permetin relaxar les mesures", ha destacat.

En aquest sentit, Tremosa ha destacat la import鄋cia dels fons europeus - que representen ajudes de fins a 140.000 milions d'euros- per superar la crisi. "Per aconseguir una gesti efectiva i r鄍ida d'aquests ajuts, 閟 imprescindible la col穕aboraci institucional. Estem negociant un consorci entre Govern, Diputacions i grans ajuntaments, per a gestionar els projectes europeus, i agilitzar aix els tr鄊its. Des de Catalunya hem d抋ctuar amb unitat per maximitzar i agilitzar l抋rribada dels fons europeus".

Per aconseguir la necess鄏ia dinamitzaci de l'economia catalana, el Conseller ha destacat el paper de l'Ag鑞cia per la Competitivitat de l'Empresa (ACCI), que "ha ampliat en 10 milions d'euros el seu pressupost per ajudar a les pimes en la seva digitalitzaci i internacionalitzaci".

"Des de l'administraci s'ha de donar impuls als projectes empresarials, escoltant i acompanyant als empresaris i donant una resposta r鄍ida a les seves necessitats", ha concl騭.

D'altra banda, M.Rosa Fiol, Vicepresidenta i Directora General del F騬um Empresarial del Llobregat i d'AEBALL/UPMBALL, ha agra飔 la participaci del Conseller i ha destacat que l'entitat "閟 un vehicle entre les administracions i les pimes, molt necessari per crear complicitats i possibilitats de cooperaci que impulsin el creixement econ騧ic i el benestar social al territori".

Pr騲imament, el F騬um Empresarial del Llobregat informar de noves trobades del cicle eF騬um que permetran a les empreses del territori tenir la possibilitat de compartir un espai de col穕oqui amb reconegudes personalitats del m髇 econ騧ic, empresarial i pol韙ic.

#TreballemPerGuanyarElFutur #EAct鞻ate

Veure totes les Not韈ies F騬um
Promou
Entitats col穕aboradores
Entitat compromesaPatrocinadors Globals


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L扝ospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450