Notícies Fòrum


Augment de les compravendes d’habitatge en el territori de L’Hospitalet i el Baix Llobregat

18/07/2018


Segons l’últim Informe sobre Conjuntura Econòmica del 2n Trimestre 2018 publicat pel Fòrum Empresarial del Llobregat, el nombre de compravendes d’habitatges al territori de L’Hospitalet i el Baix Llobregat ha crescut el primer trimestre de 2018 un 6,64% respecte el primer trimestre de l’any 2017.

Aquest increment suposa la xifra de 2.777 operacions (+173 operacions). L’acumulat dels últims dotze mesos puja a 11.150 operacions, per la qual cosa, ens porten a superar els registres interanuals del 2007, on teníem 10.595 operacions anuals.

En aquells moments de finals de la bombolla, es realitzaven 3.000-3.500 operacions trimestrals. El tercer trimestre de 2017 va caure a 2.049 operacions; i el quart, només 1.956.

Els majors increments relatius respecte el primer trimestre de 2017 han estat de La Palma de Cervelló (+120%), Begues (+100%), Sant Just Desvern (+80%), Cervelló (+76%) i Torrelles de Llobregat (+55,5%). En xifres absolutes, el creixement de L’Hospitalet amb 119 operacions, Sant Just Desvern (+41) i Sant Joan Despí (+21) encapçalen els augments.

Tenint en compte els municipis que augmenten o disminueixen el nombre d’operacions immobiliàries, tenim tretze poblacions en les quals el nombre d’operacions ha disminuït, però en els altres divuit municipis han crescut.

La construcció d’habitatges nous es recupera, però lluny del període pre-crisi
Segons l’estudi de les dades de la construcció d’habitatges nous a L’Hospitalet i el Baix Llobregat des de l’inici del nou mil·lenni, la caiguda va ser de més del 95% des dels màxims anuals de 2006 als mínims de 2013, passant de 8.386 habitatges a només 405.

Des d’aleshores, el sector de la construcció ha recuperat terreny fins assolir la fita de 2.840 habitatges iniciats en tot l’any 2017, implicant una recuperació molt important, però encara es construeixen només un terç respecte a 2006.

Si posem una mica de llums llargues, podem adonar-nos que la xifra de noves construccions a l’inici de la bombolla passada (després de la crisi de les “punt.com”) va ser d’uns 6.000 habitatges, afavorit per l’estabilitat econòmica de la generació del “baby boom” (que va afavorir el canvi de llar o l’adquisició de segones residències), el creixement del PIB i, sobretot, l’arribada de nova població. Si tenim en compte que el saldo poblacional avui dia és molt estable, sembla probable que la construcció adequada estigui al voltant dels 4.000 habitatges nous anuals.

Com que en el primer trimestre d’aquest any 2018, el creixement en noves construccions ha estat de 1.209 nous habitatges (que suposa un augment del 26% respecte el 956 que es varen iniciar en el primer trimestre de 2017), estaríem a la velocitat de creuer sense noves bombolles.

Poden consultar l'informe complet: INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 2n TRIMESTRE 2018Veure totes les Notícies Fòrum
Promou
Patrocinadors Globals
Entitats col·laboradores


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450