IniciFem LlobregatPromou. Aeball


Patrocinadors Globals


Notícies Fòrum

Es creen en el territori més de 2.000 empreses en els darrers tres anys, equivalent al 3% anual
17/01/2017

Segons l’Informe de Conjuntura Econòmica del segon semestre de 2016 del Fòrum Empresarial del Llobregat:

El nombre d’empreses a l’Hospitalet i Baix Llobregat se situa a la ratlla de les 27.000 (concretament, 26.946 empreses, entenent com a tals l’aproximació per nombre de comptes de cotització al règim general de la Seguretat Social).

Aquesta dada contrasta amb el mínim assolit ara fa just tres anys, quan es tocava fons amb un total de 24.808 empreses. El procés de deteriorament havia estat intens si es té en compte que es venia de les prop de 31.000 empreses assolides a mitjans del 2007 , just a les portes de l’inici de la crisi econòmica. Per tant, en només 6 anys s’havien arribat a destruir un total de 5.983 empreses, amb la seva derivada encara més intensa en nombre de persones ocupades.

Les dades d’aquests tres darrers anys no representen taxes de creixement espectaculars, però si que marquen una tendència constant de creixement, a ritmes d’entorn al 3%, fet que ha permès recuperar els nivells assolits el 2010.


Els serveis lideren la creació d’empreses, però la indústria segueix tenint els centres de treball amb una major dimensió mitjana

Per sectors econòmics, en el conjunt dels tres darrers anys el gruix de les empreses s’ha creat en l’àmbit del serveis, fins a representar el 77,5% del total. Cal tenir present, en aquest sentit, que les empreses de serveis tendeixen a tenir una dimensió mitjana inferior a les empreses industrials, amb 11,4 empleats de mitjana versus els 16,8 de mitjana de les empreses industrials. Les activitats artístiques i d’entreteniment i les activitats immobiliàries són els sectors on s’ha concentrat més creixement.

És també destacable el nombre d’empreses creades en el sector de la construcció. Això contrasta amb la tendència que es va viure en aquest sector en els anys de crisi econòmica, esdevenint un dels sectors amb més mortalitat d’empreses i una destrucció de llocs de treball més intensa. Ara, en aquests tres darrers anys de recuperació econòmica, s’han creat en el sector de la construcció un total de 403 empreses, el que representa un avanç d’un 17,5%, el percentatge més elevat dels quatre sectors econòmics. Amb tot, el nombre d’empreses de la construcció, que se situa 2.709 al final del tercer trimestre del 2016, queda molt lluny de les més de 5.000 empreses assolides a mitjans del 2007.

Menys volàtil ha estat l’evolució del nombre d’empreses en el sector industrial. Sense quedar aliè als efectes de la crisi econòmica, es pot veure com en aquesta fase de recuperació s’han creat un total de 70 empreses en els tres darrers anys.
Es creen a la ratlla de 15.000 llocs de treball en el darrer any, fins a recuperar els nivells d’ocupació de principis del 2009

El nombre de persones ocupades a l’Hospitalet i Baix Llobregat se situa per sobre de les 372 mil (concretament, 372.010 ocupats). Aquesta xifra confirma el ritme de recuperació intens que s’està observant en l’ocupació i situa el total d’ocupats en xifres de principis del 2009, tot i que queda encara lluny dels màxims assolits en el període pre-crisi, quan l’ocupació va arribar a situar-se per sobre de les 390.000 persones. En els tres darrers trimestres s’ha mantingut un ritme de creixement elevat, de l’ordre dels 15.000 llocs de treball en termes interanuals.

Per activitats, les vinculades al transport i emmagatzematge lideren l’avanç en nombre d’ocupats, fins al punt que aquesta activitat ha arribat a crear el 20,7% del total de l’ocupació generada en aquest darrer any. Aquest dinamisme, que es concreta amb un avanç d’un 9,7% en el nombre d’ocupats en termes interanuals, té a veure, de ben segur, amb la recuperació del consum privat, amb una creixent expansió de les vendes per internet i amb l’excel·lent ubicació del Baix Llobregat, que l’està convertint en punt neuràlgic de molts centres de distribució no només locals, sinó també amb visió internacional. Tot plegat fa que aquesta activitat acabi representant a l’Hospitalet i Baix Llobregat el 9,4% del total de l’ocupació, percentatge que més que duplica el 4,6% que s’observa per a la resta de Catalunya.

Paral·lelament a l’avanç del transport i emmagatzematge, també destaca l’avanç del comerç (incloent a l’engròs i al detall), amb 2.816 llocs de treball creats, per bé que en termes percentuals representa només un creixement d’un 3,6%

Menys rellevants en nombre de llocs de treball, però més intensos en termes percentuals destaquen els creixements observats en sectors vinculats a la recuperació del sector immobiliari, tals com són els serveis immobiliaris (338 llocs de treball creats, un 13,0%) i la construcció (1.785 llocs i 7,6%).

L’autoocupació perd embranzida en la fase actual de recuperació econòmica

El nombre de treballadors autònoms a l’Hospitalet i Baix Llobregat a finals del tercer trimestre del 2016 se situa en un total de 61.688. Aquesta xifra és fins i tot inferior en relació a la del trimestre anterior, possiblement per un cert efecte estacional. Però més enllà de l’estacionalitat, les dades mostren que malgrat mantenir-se una tendència positiva, és obvi que l’avanç d’aquesta modalitat d’ocupació queda molt per sota del ritme d’avanç que s’observa en les contractacions al règim general; tendència que s’ha fet més intensa a mesura que es confirmava la recuperació econòmica. Així, en concret, al llarg d’aquest darrer any el nombre d’ocupats autònoms ha crescut de només un 0,4% davant el 4,9% que s’observa en la contractació d’assalariats. Per al 2014, la diferència era de poc més de mig punt percentual (avanç d’un 2,7% dels assalariats davant 2,1% dels autònoms).

Més informació:: INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 2n SEMESTRE 2016

<< Veure totes les Notícies Fòrum

Fòrum Empresarial del Llobregat, 2008 Nota legal | Política de cookies