Activitats presencials posposades durant la crisi sanitària, fins nou avís. els recordem que poden contactar-nos per a qualsevol aclariment, o si necesiten suport o assessorament en relació a la situació actual.
Fòrum GestióEl Fòrum Empresarial del Llobregat està gestionat pels següents òrgans:

Consell Executiu: Junta integrada per un president i 15 socis, que definiran les línies d’actuació, i de la qual dependrà l’Oficina del Fòrum, que gestionarà la secretaria, les relacions institucionals, la comunicació i l’organització de les activitats.

Consell Assessor: Integrat per col·laboradors externs, que identificaran les línies d’orientació.

Consell General: Integrat per la totalitat dels socis.


Els socis s'organitzaran en cinc Comissions de Treball:

Comissió d’Infraestructures

Comissió d’Indicadors Econòmics

Comissió de Gestió del Canvi

Comissió de Relacions Institucionals

Comissió d’ActivitatsPromou
Patrocinadors Globals
Entitats col·laboradores
Entitat compromesa


Av. Fabregada 93, 1r 3a esc. dreta
08901 L’Hospitalet del Llobregat

Tel. 933 370 450